β Lyrae: Worksheet #1

Fall 2010 ASTR 110L, Sec. 1 Name: ________________

Use this worksheet to record your estimates of the magnitude of the variable star β Lyrae.

Date Time   Estimate #1 Estimate #2 Estimate #3   Average
 
28-Sep ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
05-Oct ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
12-Oct ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
19-Oct ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
26-Oct ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
09-Nov ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
16-Nov ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
23-Nov ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
30-Nov ____________   ____________ ____________ ____________   ________________
 
07-Dec ____________   ____________ ____________ ____________   ________________

Instructions


Joshua E. Barnes      (barnes at ifa.hawaii.edu)
Updated: 28 September 2010
http://www.ifa.hawaii.edu/~barnes/ast110l_f10/beta_lyrae_ws1.html
Valid HTML 4.01!
Beta Lyrae and comparison stars